Interactive tree of Thomas A Goodenow

Deborah Pendleton 16971750
Nicholas Frink 16961749
Joseph Pendleton Capt 16611706
Deborah Minor 16781698
Hannah Goodenow 16391688
James Pendleton Capt 16271709
Edmund Goodenow Capt 16111688
Thomas A Goodenow 15591617
Ursula Haynes 15951638
John Goodenow 15351593